Winkelmand (0) - €0,30

Gerecht zoeken..
0 resultaten gevonden

Algemene voorwaarden

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website www.sushia20thuis.nl accepteert u het aanbod van de Sushi A20 Thuis en gaat u een overeenkomst aan. Sushi A20 Thuis zal uw bestelling bij u afleveren.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Sushi A20 Thuis persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.
1.3 Sushi A20 Thuis vervreemdt uw persoonsgegeven niet aan derden.

2. Levering
2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag dat in winkel staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 5 minuten voor sluitingstijd van de Sushi A20 Thuis. De openingstijden staan vermeld op www.sushia20thuis.nl.
2.3 Er wordt naar gestreefd uw bestelling op de bij uw bestelling aangegeven tijd met een marge van 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren,  desalniettemin kunnen er omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet kan worden gehaald.
2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties
3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Sushi A20 Thuis niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.
3.2 Sushi A20Thuis is gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling
Sushi A20 Thuis Geeft de voorkeur aan betaling direct bij uw bestelling zoals dit aangeboden wordt op www.sushia20thuis.nl. Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger, echter de bezorger heeft uit veiligheidsoverwegingen nooit meer dan € 25,- wisselgeld bij zich en u dient dan ook zoveel mogelijk gepast te betalen.

5. Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) www.sushia20thuis.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Sushi A20 Thuis, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.sushia20thuis.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Sushi A20 Thuis, aan haar gelieerde vennootschappen en/of haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De totale aansprakelijkheid van Sushi A20 Thuis wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Sushi A20 Thuis voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van Sushi A20 Thuis voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

7. Toepasselijk recht
De overeenkomsten tussen Sushi A20 Thuis en u worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.U heeft gekozen voor Afhalen. Indien u uw bestelling liever wilt laten bezorgen moet u uw postcode en huisnummer invoeren.


Gerecht Aantal Totaal
Uw winkelmand is leeg
Plastic toeslag € 0,30
Totaal € 0,30

Kortingscode toepassen

Afrekenen
Venster sluiten

Laden tekst hier